Jdi na obsah Jdi na menu
 


Současné příznaky Vzestupu, prostředky k úlevě, a co ještě přijde

11. 10. 2008

Zdravím!

Minulý týden, nebo tak nějak, jsem byla v S. Karolině a navazovala spojení se svými novými vnoučaty, dvojčátky narozenými náhle 12.6., a stále pobývajícími na jednotce intenzivní péče, takže mezi zpravodajstvími o energiích vznikla neobvykle dlouhá prodleva. Miminka se mají pozoruhodně k světu... Solomon šel domů ve středu a doufáme, že ho Arion bude brzy následovat. Mé dceři Ari se též, po velice komplikovaném a závažném nouzovém císařském řezu, vede nečekaně dobře.

Ti malí, kteří nyní přicházejí v houfech, mají zvláštní misi: položit novou mřížku a poskytnout velmi silné a spolehlivé základy pro nový svět. Tihle malí jsou velmi silní a přesně vědí, co dělaji... a telepatická komunikace s nimi byla velice vzrušujícím a naplňujícím zážitkem, který vnesl mnoho radosti a velkou naději do příslibu přicházejícího nového světa. Jsme všichni požehnáni tím, že máme tolik nových duší nesoucích vyšší vibrace, které tu nyní chtějí být. Jsou nápomocni podporou stability toho nového v době, kdy staré tak rychle odchází.

Byla jsem požehnána, že jsem odjela v okamžiku, když všechno bylo skvěle zaběhnuto a překypovalo láskou a štěstím. Uplynulých 6 týdnů od jejich příchodu a jeden či dva týdny předtím byly pro mé milované jízdou na horské dráze, i když vím, že spousta z vás zažívá totéž, jen z vašich mnoha vlastních, různých a různorodých, příčin. Ale stejně jako situace s Ari a miminky, vše se posléze samo srovná, neboť nová uspořádání a propojení k vyšším sférám jsou konečně posílena.

Stále ještě zažíváme mnoho příznaků jako důsledek energií Slunovratu. Já sama jsem se takto necítila od doby, kdy kolem r. 2000 k posunům začalo doopravdy docházet. Nyní dochází k velkému, ale skutečně velkému, pohybu. Tyto příznaky Vzestupu se opakují znovu a znovu tak, jak náš proces postupuje, jen je ovlivněno více a více jednotlivců, neb se jako celek začínají probouzet a jsou teď připraveni „nastoupit na palubu.“

Pro účely tohoto zpravodajství jsem sepsala některé obvyklé příznaky, které mohou mnozí zakoušet, proč k nim dochází, co ještě ve spojitosti s nimi přijde, a nějaké prostředky k úlevě, které by mohly pomoci. Na konci zpravodajství se též vrátím k vašim mnoha dotrazům ohledně léčení a proč může být škodlivé, jakmile někdo začne vibrovat výše /to bude ve 2. části/.

Toto zpravodajství možná bude dlouhé, protože jsem od 9.7. nepsala, takže jsem zařadila pár podtitulků, abyste mohli dle svého přání sem tam nějakou část přeskočit. Někdy je dost únavné - v těchto náročných časech - muset se těžce propracovávat dlouhým textem!

Panika, úzkost a deprese:

Energie Slunovratu mnohé vyvrátily i s kořeny. Nastal čas pro velké „škatule, hejbejte se,“ připravili jsme se co nejlépe, a přesto... přišlo to jako rána! Téměř vše bylo vyhozeno ze zaběhaných kolejí a ještě stále poletuje okolo, aniž by dopadlo na zem. To zahrnuje opravdové manifestace jako ekonomiku, staré systémy 3D reality, ztrátu práce a příjmů, atd. I když jste jedním z těch, jichž se toto nedotklo, na emocionální úrovni můžete vnímat rozpoložení těch okolo vás... i když třeba jen vyjdete úplně sami z domu uprostřed pustiny.

K panice může dojít, když pociťujeme velkou ztrátu jež leží mimo naši kontrolu, a máme pocity „konce.“ Já jsem trpěla extrémní panikou před mnoha lety, v začátcích posunů, kdy toto zažívali opravdu nemnozí. Navíc se v té době vlastně nic nemanifestovalo ve skutečné podobě /či ve vnější realitě/, pokud se případného „skončení“ týká. Takže lze cítit paniku a úzkost na podvědomé a vyšší úrovni, když víme, že se vyvíjíme a necháváme mnohé za námi... ač ne doslovně. Je to tím, že jdeme do vyšší dimenze a zdaleka ne všichni jdou s námi ve stejné době. Ale nyní se „konce“ manifestují v reálné formě, takže máme pro jistotu dvojnásobné překážky /to je proto, že konečně nastal čas, aby celek jako takový započal svou cestu na palubu/.

Zažívat „konce“ předtím, než přijde to nové, může vyvolávat extrémní nejistotu, paniku, strach a neurčitost. Stále jsme lidkými bytostmi a máme proto emoce na lidské úrovni. Toto je jedna z mnoha výzev Vzestupu... umírat zaživa a stále v lidské podobě. Ale pokračujeme a na určité úrovni víme, že za tímto účelem tu jsme a asi se tu ještě budeme muset během toho všeho potloukat. Věřím, že odvádíme dobrou práci a jsem tolik pyšná, že jsem částí našeho celku! Naše duše jsou opravdu velice silné... už jsme tu po hodně dlouhou dobu.

K tomu jsme uprostřed procesu, kdy ztrácíme znovu další vrstvu našeho starého ega. Níže vibrující osobnostní rysy a chování nás pojednou opustily. Naše součásti, které jsme si vyvinuli, abychom přežili hrubší a níže vibrující 3D realitu, tu již nemohou existovat.

Tudíž další výzva Vzestupu a další důvod k panice a úzkosti. Vývoj v ještě citlivější jedince bez obran, bariér nebo ochranné hrubé vnější fasády, zatímco jsme stále v krutém, nebezpečném a zdánlivě temném prostředí, může představovat v nejlepším případě ohromnou výzvu.

A nyní, s rozpouštěním tolika forem ze starého světa, kdy se úpadek začíná rozrůstat, můžeme přemýšlet o tom, jak ve světě přežijeme po finanční stránce a jak se vůbec budeme živit. Není divu, že panikaříme, když téměř vše odchází, včetně částí nás samý, jež jsme v minulosti vyvinuli za účelem přežití!

„Mám se vůbec obtěžovat a zkoušet vytvořit cokoliv nového?“, můžete přemýšlet. „K čemu to teď je... nebo kdykoliv?“ S tak velkým zdánlivým chaosem může být těžké poznat, po které cestě jít či dokonce, zda vaše cesta v budoucnu zůstane netknutá. „Vše se zdá pohybovat ve vzduchu, bez pevných základů a beze směru.“ Opět, spousta toho ještě nepřistála do nových kolejí.. ale dojde k tomu, slibuji.

„Již nevím, kdo jsem. Znával jsem své záměry a nyní jsem zcela a úplně ztracen.“ „Nejsem schopen jít kupředu... cítím se jako zavřený v krabici.“ „Cítím se bezmocný, zranitelný, slabý, nejistý a jako oběť všemožných vrtochů.“ „Má sebedůvěra je po smrti. Sám ze sebe už dávno nemám ani vzdáleně dobrý pocit.“

A co toto: „Připadám si dokonale neviditelný, nepovšimnutý, nepotřebný a jednoznačně ne vážený či oceňovaný.“ Což je tím, že nyní vibrujeme výše a nejsme právě teď viditelní. A navíc, tolik lidí je uprostřed chaosu a paniky ohledně své vlastní situace, že nejsou schopni vidět cokoliv dalšího, kromě svých záležitostí. / Více k tématu „být neviditelný“ dále v článku./

„Mně se nechce vůbec nic dělat. Nic mě nezajímá. Jen bych si hrál. Chci jít na odpočinek. Už nechci další zodpovědnost. Jsem vyčerpaný. Potřebuji se zotavit. Potřebuji velice dlouhý odpočinek... nebo možná nekonečnou dovolenou.“ „Neotravujte mě. Chci být ve svém vlastním svatém prostoru někde úplně jinde a nikdy se nevrátit!“ „Chci se vrátit domů, kam zapadám a kde se cítím na správném místě!“

Deprese a apatie se právě teď mohou projevovat, protože vše je ve zdánlivém chaosu, nemůžeme manifestovat tak, jak jsme byli zvyklí, mnozí se vzájemně vůbec nevidí, vibrujeme výš a vnější a stará realita vibruje níže... což vždy způsobuje depresi, neboť vnější realita nás ještě nedohnala a je spousta utrpení / to nás vede k přemýšlení, zda se ještě někdy stane něco „dobrého“/. Tohle přejde, slibuji, a až k tomu dojde, budeme vděčni za nový prostor, v němž budeme.

/Úlevy a to, co nás ještě čeká, bude sepsáno na konci seznamu obvyklých příznaků v 2. části/

Zdravotní krize, rozpady vztahů, ztráty zaměstnání, finanční stres a všeobecná zkušenost s rozpadem vašeho života:

Teď silně zrychlujeme do vyšší dimenze, protože musí jít vše. Takže se vše potřebuje uspořádat, dostat nový nátěr nebo opustit tuto realitu, aby mohlo dorazit do té nové /a ano, i smrt je ve 3D takovou cestou/. Cokoliv nevibruje na této nové a vyšší úrovni /či jakékoliv úrovni či příčce, která je pro vás a vaše milované na řadě/, obdrží na úrovni duše odpovídající zkušenost za účelem výběru, aby si mohl stvořit situaci, jež každého dostane na místo určení.

V současné době se vyskytuje mnoho scénářů, na všech možných úrovních. Ti, kteří jsou více zakotveni v hlavním proudu či staré realitě, budou zažívat ty největší zmatky, protože tento svět velkou rychlostí odchází. Ti, kteří během posledních několika let prošli výzvami a zmatky svého vzestupného procesu, toho budou zažívat méně, ale stále budou zažívat pozdvižení dle úrovně své vibrace.. budou přecházet na vyšší úroveň z té dosavadní, nejspíš při souběžných změnách ve vztahu k jejich egu a s novými způsoby navazování vztahů a bytí.

Máte zpoždění, pokud se váš život hroutí teď? Ujela vám loď? Nejste tam, kde byste být měli? Není s vámi něco v pořádku? Jste trestáni? Nevzestupujete dost rychle? Určitě ne.

Ná úrovni našich duší jsme zcela správně tam, kde být máme. Někdo z nás se rozhodl se trochu loudat, neboť bylo třeba držet onen prostor na konkrétní úrovni, než nadešel čas se přesunout na další úroveň a spoustu lidí vzít s sebou. Jsme zde všichni mistry, víme přesně, co děláme a děláme to znamenitě. Víme, kde potřebujeme být. Neexistují chyby. Někdy dojde též na jinou volbu, když se objeví utrpení, aby nám dodalo odvahu k jiné volbě, abychom byli v souladu s původním plánem naší duše. Každý z nás má jedinečný a odlišný scénář, podle toho, co je pro každého jednoho z nás nejlepší.

Zdravotní krize je jedním z prvních cest, které si mnozí vyberou k zahájení připojování ke Zdroji a našim duším. Obyčejně to odstraní z cesty naše ego formou „školy smyku,“ takže je to pro začátek slušný a obvyklý výběr. Prvořadá je pak ztráta kontroly a my se stáváme závislými na vyšší moci a skutečně se naučíme podvolit a důvěřovat. To se děje i nyní mnohým, kteří jsou právě na začátku svého procesu.

Rozpady vztahů jsou též běžné. Jedna duše začne vibrovat výše, a ta druhá obvykle uvolní tu výše vibrující tím, že ji „odhodí.“ Pokud jsme schopni poznat, proč a že ta „odhazující“ duše to dělá z velké lásky k nám a jako podporu našeho pokračujícího růstu, pak jsme schopni pochopit, že vše je v božím a dokonalém pořádku. Na konci se stejně všichni sejdeme a budeme se spolu smát a plakat a objímat.

Dalším, stále častějším, scénářem je, že se dvě duše úplně oddělí, aby si daly možnost najít samy sebe úplně na vlastní pěst, bez podpory či možnosti opření se o druhou. Až se každý z nich naučí spojovat sebe sama s tím, kým opravdu je, se svou duší a se Zdrojem, mohou se znovu nalézt a znovu spojit. Proto se stává stále běžnějším, že se věci úplně oddělí, než dojde k jejich opětovnému spojení.

Ztráty zaměstnání byly vždy běžným zážitkem při Vzestupu. Začneme vibrovat výše než naše práce ve světě hlavního proudu, a tím jsme od něj odděleni. Během tohoto procesu nemáme trpět, takže často /po většinu času/ je o nás nějak zázračně postaráno.

Mnohé se rozpadá, jak starý svět podléhá pádu. Mnohé je převráceno naruby, či spíše konečně lícem navrch. Znovu-uspořádáno, znovu-uspořádáno, znovu-uspořádáno.

Vyšší dimenze slouží ke zvětšení čehokoliv. Takže pro ty, kteří jdou po své stezce Vzestupu již po nějakou dobu, či dokonce pročistili a propustili mnohé během krátké doby, bude to zvětšené příjemnější. To je důvod, proč se někomu dějí zázraky a přicházejí možnosti nových začátků, a ostatním ne. Ale znovu: všichni jsme správně tam kde být máme, s naším vlastním souborem individuálních výzev na každé úrovni.

Spánek a chuť pospávat po celý den:

Ti, kteří nesou významné množství světla, toho s ohledem na proces Vzestupu táhli hodně, a tato role na nějakou dobu skončila. Teď si můžeme odpočinout. Velká část naší „práce“ je hotova. Musíme se pustit a upadnout do zimního spánku a věnovat se po nějaký čas sami sobě. Může se nám chtít leda odpočívat, dát si pohov, s-p-á-t a lenošit. Žádné další nesení světla pro celou planetu... žádné její pozdvihování ... žádné nové projekty právě teď... žádné další podporování, podpírání a zachraňování. Stejně jako dlouhý odpočinek po dlouhém porodu, je třeba si oddechnout, než si budeme užívat novorozené miminko.

Velká tíseň z a/nebo silná potřeba nebýt již dál sám:

Ve vyšších sférách neexistuje oddělenost. Jednota vibruje mnohem výše. Protože začínáme vibrovat výš, jsme nyní propojeni za účelem jednoty. A tím pádem nám již nepřipadá dobré, ani vzdáleně správné, být sám. V lepším případě je to hodně nepohodlný pocit a pobzbuzuje nás to k vyhledání nových skupinových kontaktů, obnovení kontaktů s rodinami či možná k přestěhování do míst, kde je rodina a přátelé, apod. Vnitřně víme, že nastal čas komunit.

Chtít dělat jen to, co dělat chcete, či spíše nechtít dělat cokoliv, co „musíte“ nebo co chce dělat někdo jiný:

Když mě poprvé postihly významné příznaky Vzestupu, stalo se mi právě toto. Měla jsem pocit, že jsem nejsobečtějším člověkem na světě, a zkusila jsem toto téma tedy „odťukat“ přes EFT, což je způsob, jakým jsem na začátku určila své příznaky, dokud jsem toho ještě byla schopná /EFT je Technika emocionální svobody - Emotional Freedom Technique ... postup k obnově sebe sama na vyšší úroveň bytí skrze poklepávání na body meridiánů na vašem těle./. K mému velkému překvapení jsem zjistila, že tento stav nelze odstranit, protože vibruje mnohem výš, věřte - nevěřte!

Když dosáhneme vyšších sfér, je toho hodně pročištěno a zůstávají jen nejvybroušenější stavy a energie. Takto jsme pak propojeni s tím, kdo a co jsme v našem nejčistším stavu. To se vztahuje k našim zvláštním záměrům a příspěvkům, a tak již nemůžeme být v realitě či snu, apod., někoho jiného. Jakmile začneme vibrovat výše, sdílíme též realitu či sen s naším „týmem“ duší, spolu s obecnou realitou celku, takže stále dochází nějakým způsobem k vzájemnému překrytí. Zní to divně, ale máme být přesně tam, kam nás vede naše touha dělat to, co nás rozzáří a s čím se můžeme ztotožnit.

Cítit se neviditelný a neoceněný či potřebný:

Někteří z nás se mohou cítit neviditelní, protože my jsme neviditelní. Poslední posun v červnu všechny vystřelil výš a mnozí vibrují výše než ostatní, kteří jsou ve starém světě, takže si nás již nevšimnou. Možná se nevyskytujeme v zemi problémů, krizí a podobných věcí, takže tu doslova nežijeme a nemůžeme být vidět.

Právě teď, z větší části, ani nejsme připraveni být viděni či potřebováni, protože ještě na své dno nedopadlo dostatečné množství z celku. Musíme být „požádáni“ o naše znalosti, vlohy a pomoc, a to se nestane, dokud duše nedosáhnou tohoto bodu a nezačnou si zoufat a cítit se zcela ztracené. Většina se nejdřív musí vzdát. Jelikož si již po nějakou dobu necháváme růst andělská křídla, a ještě máme před sebou kus cesty, stejně jako andělé budeme požádáni o pomoc, vedení, lásku, útěchu, a pak budeme schopni podpořit ty, kteří to potřebují. Podobně jako v situacích, kterými jsme prošli sami, když se vzdáme a pak přijde světlo, budeme schopni být tím světlem pro ostatní, ne však dříve, než se vzdají a požádají. Ten čas se blíží, ještě tu docela není, ale velmi brzy bude.

Pocity porážky, zneužití, opotřebování a úderu na každém kroku:

Zlepší se to. Věci se urovnají. Není nám dáno víc, než můžeme zvládnout, ale dost na to, abychom se „rozpadli“ a naše ego přestalo překážet. Nemůžeme již nést odpovědnost jako kdysi, neboť nyní převzalo vedení naše spojení s naší duší a s Duchem. Když jsme poraženi, začínáme oceňovat ty nejmenší věci, a ve vyšších sférách jsou to právě ty jednoduché věci, na nichž skutečně záleží. Jak se vyvíjíme, dojdeme k uvědomění si toho, že ty drobnosti, které jsme považovali za tak důležité, stejně pocházely jen od našeho ega. Začneme si vážit a cenit lásky a přátelství druhých nade vše ostatní, života komunity, a laskavosti našich bratří a sester. Naše staré vybíravé ego zdánlivě odešlo a my si uvědomujeme, že to, co jsme považovali za důležité, důležité vůbec nebylo.


 


Další příznaky... ale určitě přijde též spousta báječných věcí! Opravdu se nyní dostáváme přes kritický bod, takže některé z těchto symptomů u vás již možná pominuly či se vůbec nevyskytly.

Cítit se „mimo“:

Je velmi obvyklé mít tento pocit během či hned po výrazném posunu energií. Dostane se nám vnitřní „reorganizace,“ jsme katapultováni na novou úroveň vibrací, a vnější realita nám již nesedí. Tím pádem se můžeme cítit, jako bychom nikam nepatřili, nejsme schopni se spojit s kýmkoliv a čímkoliv, cítíme se dost sami a nic není to „pravé.“ Sepsala jsem pár tipů k úlevě od tohoto symptomu dále v tomto zpravodajství o energiích.

Potřeba jíst často, s něčím, co vypadá jako stavy při nízké hladině cukru v krvi, nebo jednoduše touha cpát se jídlem:

V době našeho vnitřního znovuuspořádávání a dochází k významné přeměně, naše těla opravdu mohou dostat „úder,“ tudíž požadují více energie než normálně. Klíčový je protein. V takových časech já musím jíst každé 2 hodiny, a to včetně blahodárné dávky proteinu. Cpát se jídlem či se přecpávat, to je něco jiného. Ztrácíme hodně z toho, kým jsme si mysleli, že jsme, a spolu s tím dochází k tolika ztrátám, že chvílemi můžeme mít potřebu nějak to „doplnit.“ To se může projevovat jako touha jíst velké množství jídla a potřeba cítit se opravdu nasycení.

Dychtivost po čemkoliv „novém“:

Poté, co se přesuneme na výše vibrující úroveň či dimenzi, může nám být nepohodlné být ve styku s čímkoliv „starým.“ U těch obzvláště citlivých se toto může projevovat jako vážný neklid a téměř jako pocit odporu nebo až „na zvracení“ vůči všemu z dřívější doby. Je to v našem zapojení... jsme povzbuzováni k pohybu kupředu do nového, či spíše nemůžeme déle snášet nižší vibrace či věci minulosti. Znovu jsme se narodili a nyní vibrujeme uvnitř zcela nového prostoru a reality.

Jste snadno přetíženi a přemoženi:

S novými energiemi na místě se mnohé uvolnilo a bylo přemístěno do nového &dquo;sídla.“ Což souvisí s velkým tlakem. Může to způsobit hyperventilaci /zrychlené dýchání/, pocity tlaku, bolesti hlavy a celkový pocit stresu. S tolika věcmi dějícími se v nás a mimo nás jsme snadno přetíženi. Nyní je životně důležitý odpočinek, stejně tak i umění více říkat „ne“ a snažit se držet jednoduchosti. Když jsem tento scénář, v jeho extrémní podobě, před mnoha lety prožívala, nebyla jsem schopná ani konverzace, neboť spotřebovávala příliš mnoho z mých energetických rezerv. Mou jedinou spásou bylo odpočívat a dělat vše co nejjednodušším způsobem. Což velmi pomohlo i s panikou a úzkostí.

Zapomínáte, kde jste a ztrácíte se:

Častokrát jezdím po nekonečných rozlohách země zde na Jihozápadě /USA/ a jsem schopná zapomenout, kde jsem, kdo jsem nebo v jaké se nacházím realitě. Může se to stát i jindy, když začínáme vibrovat výše. Někdy je to jako bychom nebyli vůbec s ničím propojeni, a tak se tam venku jen potulovali v prostoru, jenž nám umožňuje vytvořit cokoliv si vybereme. Jakmile vibrujeme výš, mnohem méně lpíme na mnoha věcech. Energie se pohybuje dovnitř a ven, a to velice rychle a bez ulpívání či zdržování. Cokoliv nedržíme ve vědomí, to přestane jednoduše existovat. Zvyknout si na tohle může být děsivé či v lepším případě matoucí, ale též nám to umožňuje v každém daném okamžiku zčerstva a nově tvořit.

Existuje nespočet dalších příznaků spojených s procesem Vzestupu, a mnohem více je sepsáno ve „Slabikáři Vzestupu“ /The Ascension Primer/, jakož i formou úryvků z knihy k vašemu nahlédnutí na mých stránkách, ale abych zůstala stručná, sepsala jsem zde ty nejběžnější v této konkrétní době.

Prostředky k úlevě

Když procházíme významným posunem do vyšší dimenze, opravdu to může způsobit zmatek ve všem - uvnitř i vně nás. Proto může velice pomoci, naleznete-li někde rady, jak zůstat spojeni s výše vibrujícími energiemi, neboť tolik ostatního odpadává. Během této doby se opravdu potřebujeme cítit znovu dobře, a napojení na vyšší způsoby bytí a žití nás může významně uklidnit. Níže uvádím pár receptů, u nichž jsem zjistila, že v takovém období pomáhají:

Co nejvíce využívejte svou tvůrčí sílu. Ve vyšších sférách je právě tvořivost to, oč jde. Tvořivost vžy nese vysokou vibraci, bez ohledu na to, ve které dimenzi zrovna sídlíme. Za sebe mohu říci, že šití, navrhování nové látky, malování, psaní, zahradničení, vaření a vytváření víceméně čehokoliv mě okamžitě přenese do krásného prostoru a cítím se opět báječně a „ve spojení.“ Též to pomáhá zbavit se negativních myšlenek, a stejně tak našeho ega!

Buďte ve polečnosti co největšího množství dětí. Naši malí přirozeně nesou vyšší vibraci a my se můžeme snadno znovu cítit propojeni. Vidíme je a oni nás. Jsme si s nimi blíže, než s čímkoliv jiným. Má vnučka Amayah mě nesčetněkrát doslova zachránila během posunu Vzestupu. Tihle malí nás milují stejně tak, jako my je!

Rozptylte se něčím a vyhýbejte se zprávám, vnějšímu světu, pokud to musí být, a zaměstnávejte se co nejvíce v mezích svého vlastního světa. Když jsem byla minulý týden u dcery, neměli jsme tam ani televizi, ani internet, a trávili jsme většinu času přípravou domova na příchod miminek, hráli jsme si, smáli se, jedli a mazlili. Panovala čirá blaženost. Jediná realita, jíž jsem si byla vědoma, byla realita milujícího prostření s mou rodinou a čtyřmi vnoučaty. Spolu jsme usínali, spolu se sprchovali, masírovali se navzájem, česali si vzájemně vlasy a v zásadě jsme průběžně vytvářeli velké propletené klubko z bílé a zlatohnědé kůže /má vnoučata jsou afro-američtí míšenci/!

Hleďte trávit co nejvíce času v přírodě. Toto může být právě teď těžké, neboť - i když jsme zrovna v přírodě - můžeme vnímat všechny ty měnící se a rušivé energie. Ale Země, jako naše „vozidlo,“ vzestupuje, a být v blízkosti jejích energií též pomáhá s „napojením.“ Zde, v poušti Nového Mexica, právě zažíváme dobu monzunů a je to neskutečně krásné. Neuvěřitelné západy slunce, nádherné formace mraků, vůně mokré šalvěje, a odevšad překypující divoké květiny, to vše dělá dokonalý dojem „nebes.“

Udělejte si pauzu a odpočívejte.Pokud můžete, vezměte si den volna jen pro sebe. Čtěte podřadné časopisy, celý den se povalujte v posteli, běžte se projít, čtěte pěknou knížku /žádnou příručku!/, potulujte se po domě či se jen vyložte někde na sluníčku. Věci se vážně zase začnou urovnávat, pokud již nezačaly, takže opravdu chvíle, kdy vysadíte, může být právě nyní přesně to pravé.

Navazujte užší kontakt se svými zvířecími společníky.Jsou součástí naší komunity a naší rodiny, a může být báječné trávit co nejvíce času s nimi jako součástí našeho celku.

Jen se držte dále od všeho, co se tříští a přeuspořádává... nebo rovnou zůstaňte ve svém svatém prostoru.Naše nedotknutelná místa, popř. cokoliv jsme si vytvořili, jsou dokonale v souladu s tím, kým jsme. Tudíž se tam můžeme cítit bezpečně, uzemněně a jednoduše dobře. Někdy je nejlepší zůstat doma.

Co ještě přijde

Vše se bude uklidňovat, tak jak se naše znovu navázaná spojení budou stále více zacelovat, což již v této době začíná. A ano, každý začne zažívat zázraky a nové začátky. Dopad až na dno vytvořil příležitosti ke změně pro mnoho lidí, tudíž toho bude hodně přeuspořádáno a znovu urovnáno a usazeno na úplně nová místa.

Ledacos bude jinak a vše bude dál pokračovat ve vývoji a změnách rozvratným a rušivým způsobem až do r. 2012. Takže mnohé ještě čeká pár let plných převratů, ale skoro vše bude nedotčené a hotové, aby mohl být k r. 2012 plně stvořen Nový svět.

Prvořadé bude sejít se v komunitě, a v budoucích časech budeme utvářet menší skupinky důvěrně se znajících a vzájemně se podporujících duší. Náš starý způsob žití a bytí vytvářel oddělenost, anonymitu atd., a to bude brzy realita minulosti.

Cestování bude především věcí dohody a bude sloužit k podpoře reality jednoty. Cesty letadlem či autem budou vysoce omezené a budou špíš luxusem, přičemž cesty vzduchem budou zcela výjimečné. Cestování vlakem se stane normou a bude sloužit jako prvotní zdroj možnosti pohybu do jiných oblastí, stejně jako menší vynálezy sloužící k dopravě po bezprostředním okoli, které teprve budou veřejnosti představeny.

Rodiny a ti, co se mají rádi, se přestěhují, aby mohli být spolu i co se místa bydlení týká, aby sloužily jako opěrné jednotky pro svůj celek. Během těchto časů plných změn se velkou rychlostí vytratí hradby vytvořené hodnocením, odděleností a stavy ega. Oblast, ve které v současnoti bydlím, zahrnuje buddhistické mnichy na odpočinku, silnou komunitu gayů, jednotlivce důchodového věku z hlavního proudu, léčitele, Mormony a spoustu výtvarných umělců. Všichni spolu vycházejí, protože se musíme vzájemně podporovat. Je snadné vidět jen duši, krásu, vlohy a nadání jiného a současně si nevšímat „balení,“ v němž jsou obsaženy, neboť my všichni jsme jeden a velice se potřebujeme. A tak to bude brzy skoro pro každého. Skutečně „uvidíme“ jeden druhého!

Pojem „místní“ nabere nový význam. Menší komunity budou podporovat sebe a pomáhat jedna druhé. Tehdy budou naše vlastní nadání a vlohy potřebné, uznávané a vysoce ceněné. Tak je to ve vyšších sférách. A ano, menší komunity mohou existovat i v rámci velkoměsta. V mém současném bydlišti je nejbližší obchod vzdálený hodinu cesty. Ale máme tu pilné zahradníky a pěstitele, silný farmařský trh, dělíme se o zkušenosti a podporu udržitelných a přirozených staveb, a já sama můžu doslova trampovat, psát, dostávat poštu, spojovat se s ostatními, chodit na jógu a mnoho dalšího, aniž bych vystrčila nos za humna. Tímhle způsobem nás též velice málo ovlivňují ceny benzínu. Auto doopravdy potřebuji skutečně zřídka. Vyřizování pochůzek prakticky zaniklo.

Barack Obama se stane prezidentem USA. Jeho duše předurčila tuto cestu pro tento čas. Nese z minulých životů energii Abrahama Lincolna a jiných mistrů a vysoce vyspělých bytostí. Toto vše bylo na vyšších úrovních plánováno již po nějakou dobu. Přináší energii jednoty a změny a bude mít vliv, jaký jsme po eony časů neviděli. Já to již nějakou dobu vím, jenže následovníci Hillary se na mne hodně naštvali! Pokud dáváte přednost Johnu McCainovi, prosím vás, abyste mi svůj názor neposílali. Nebyl to můj nápad... já jsem jen posel!

Podpora, po které jsme tak dlouho toužili, konečně dorazí. Přijde v podobě „vzájemnosti.“ Finanční podpora přijde skrze naše „výlohy“ /více a detailněji na téma výloh v minulém zpravodajství z 9.7./.

Srpen 2008 s sebou přinese opravdu krásnou energii. Do té doby se toho ještě spousta vyřeší a usadí, tím pádem bude mnohem víc věcí „netknutých.“ Staneme se svědky dalšího „otvoru“ do vyšších sfér a kouzla se budou objevovat za každým rohem, jako by nás víly zasypávaly čarovným prachem. Jsem dojata, když vidím tu dobu, protože je tak krásná.

Proč může být léčení škodlivé, když dosáhneme vyšší vibrace

Poté, co jsme dosáhli vyšší vibrace uvnitř sebe, vibrujeme výše než naše minulá zranění, minulé zkušenosti apod. Jinými slovy, vyvinuli jsme se mimo níže vibrující zážitky, které způsobily cokoliv, co potřebovalo léčení. Pokud v tomto novém stádiu bytí obdržíme léčení, může posloužit leda k tomu, abychom byli zavlečeni zpět do starých hutnějších energií, došlo by k reaktivaci něčeho, co již neexistuje. Léčení v tomto stádiu nás opravdu může poškodit a rozhodit a vykolejit, a s největší pravděpodobností není nezbytné.

To se týká především jistých typů poradenství, variant léčení sloužících k vyčištění starých energií, přičemž je třeba se s nimi nejdříve spojit, či jakákoliv varianta zaměřující se na to, co je „špatné.“

Navíc, proces Vzestupu sám o sobě plně slouží k tomu, abychom byli připraveni na „vyšší sféry.“ Je to krásný proces, který zcela přesně ví, co dělá a dělá to přirozeným způsobem. Pokud se snažíme pomáhat nebo zasahovat, urychlit ho či ho docílit vlastním přičiněním, pouze si cestu otevřeme příliš rychle, vytvoříme si nepohodlí, přeskočíme naši současnou pozici, a tím pádem nebudeme „ve spojení,“ a snad dovedeme i své milující nefyzické opatrovníky k údivu, co že to vlastně děláme, zatímco oni s takovou láskou hlídají celý proces!

V počátcích Vzestupu může být léčení velmi nápomocné. Může posloužit ke zmírnění některých bolestí a utrpení vznikajících při nárazech vyšších energií, kdy dochází k aktivaci starých zranění, jež potřebují vyčistit a propustit. Ale i tehdy musí být taková podpora velmi pečlivě kontrolována a může být ošidná.

Těm, kteří zrovna začínají svou cestu, může tedy léčení významně pomoci. Ale po dosažení určitého bodu je pro příjemce spíše na škodu. Spousta z vás, kteří jste léčiteli, bude vědět díky své kvalifikaci, kdo co a kdy potřebuje. Jste mistry ve spojování se s vyššími energiemi a umíte je nechat vámi probíhat, aniž byste se jim pletli do cesty.

Já jsem na léčení nebyla mnoho let a zatím jsem v pohodě. Zde se můj komentář vztahuje především na proces Vzestupu. Stále chodím k zubaři, brala jsem antibiotika při problémech s ledvinovým kamenem a určitě bych vyhledala lékařské ošetření v naléhavém případě /jako např. kousnutí chřestýšem!/, ač jsem již mnoho let k lékaři nezašla.

Doufám, že toto pomůže těm z vás, kteří se ptali... může být problematické to vysvětlit, ale řekla bych, že to chápete, a pokud budete povoláni se stát léčitelem /neboť všichni máme schopnost uzdravovat/, došli byste k tomuto na základě zdravého rozumu a odborných znalostí i bez mého vysvětlení.

K tomu všemu, při vývoji směrem výše začínáme toužit po tom, mít skutečný život. Chceme si stvořit život našich snů a v něm pobývat. Již necítíme touhu šetřit či něco opravovat. Léčení bude i tak nadále potřeba pro ty, kteří ve svém vývoji postupují po žebříčku Vzestupu, takže léčitelé budou stále nezbytní a vysoce cenění.

Post Scriptum

Ok, ok, protože tolik z vás dělalo narážky a vyptávalo se /úsměv/... ano, Phil a já jsme znovu dali dohromady a jsme spolu již několik týdnů. Přišel čas, aby do mého života vstoupil někdo, kdo se ke mně lépe hodí, a ukázalo se, že to je Phil. Prošel dramatickými posuny, vstoupil do „bot“ své duše, a byli jsme k sobě vrženi zázračným a synchoronistickým způsobem. Kolikrát jsem mu již řekla: „Kdo jsi a co se stalo s Philem?“. A má vlastní energie se jistě taktéž změnila.

Čekala jsem příchod někoho zcela odlišného a musela jsem uznat, že nezáleží na tom, v jaké podobě ten někdo jiný přijde, a když jsem si to uvědomila, bylo to dokonalé! Znovuzrození, úplně nový začátek, téměř jako reinkarnace do nové reality s ním, to vše teď máme k dispozici. Právě pracujeme na dvd zájezdů k pradávným zříceninám apod., abychom k vám mohli přinést informace o žití a bytí ve vyšších dimenzích... jak jako se to dělalo v pradávných časech. Ač stále bydlíme v oddělených rezidencích /a ještě chvíli budeme/, dáváme dohromady nový domov na mém pozemku, který bude v souladu s vesmírem, mimo síť, a též velice spojen s hvězdnými bytostmi. Rádi bychom náš projekt s vámi sdíleli prostřednictvím dvd, protože v době jeho dokončení tam již budeme bydlet oba.

Děkuji mnohokrát za všechnu vaši podporu na naší cestě. Dělali jsme si starosti, že budeme vypadat náladoví a nestálí, a chtěli jsme proto ještě chvíli počkat, než veřejně oznámíme naše opětovné spojení. Náš vztah je nyní zcela jiný než předtím a já mohu jen konstatovat, že je to skutečně vztah mých snů. Phil zvládl roky otevírání se, vyrovnávání a spojování se Zdrojem za krátkého 1 a půl roku... je to pozoruhodný muž a je pro mne velkým požehnáním. I když je jeho duše prastará, nevěděl nic o metafyzice, Vzestupu a podobných věcech v době, kdy jsme se potkali. Nyní promlouvá k těm nehmotným ještě častěji jež já!

S přáním nebe ve vašem srdci, hvězdného svitu ve vaší duši a zázraků ve vašem životě v těchto zázračných časech...

Do příště...

KAREN

(z angl.originálu přeložila Lucie K.)
http://www.reiki-centrumpraha.cz/duchtrans.html
 
 

 

Mail list

Statistiky

Online: 1
Celkem: 97461
Měsíc: 331
Den: 9